S: Hansı Göndərmə yolu mövcuddur?

2021/03/26

A: Dəniz yolu ilə ən yaxın limana. Ən yaxın hava limanına hava yolu ilə